Купувајте на рати брзо и едноставно со Сетек Клуб Картичката

· Изберете ги производите во нашите Сетек салони или одберете преку интернет страницата www.setec.mk

· Потоа приложете ги вашите документи за лична идентификација, уредно пополнета потврда за вработување , и вашата Сетек Клуб Картичка (линк)

· Пополнете ги уредно потребните документи за подигање на производите во било кој наш продажен салон и во најкраток можен временски период земети ги производите или чекајте доставувачот да ги донесе пред вашето место на живеење.

Детален приказ на карактеристиките на Сетек Клуб Кредитот

Сетек Клуб Кредитот може да го аплицираат и користат:

· Физички лица којшто се со навршени 18 години и не постари од 68 години со завршување на исплатата од последната рата на кредитот.

· Сопственици на Сетек Клуб Картичката

· Државјани на Република Македонија

· Со минимални редовни месечни примања од 8.500 ден

· Со вкупни месечни задршки по акумулиран кредитен основ не повеќе од 40% за оние со месечни примања до 30.000 ден и не повеќе од 50% за оние што имаат редовни месечни примања поголеми од 30.000 ден.

· Најголемо дозволено доцнење по доспеани обврски за претходна кредитна изложеност или кредитни картички од 60 дена

 Дозволен кредитен лимит и оптимални рокови за отплата на Сетек Клуб Кредитот:

· Минимален износ за кој може да се аплицира за Сетек Клуб Кредитот изнесува 10.000,00 (десет илјади)денари.

· Максимален износ за кој може да се аплицира со Сетек Клуб Кредитот е 120.000,00 (сто и дваесет илјади денари)денари

· Сетек клуб кредитот може да се аплицира на:

3 еднакви месечни рати

6 еднакви месечни рати

9 еднакви месечни рати

12 еднакви месечни рати

18 еднакви месечни рати

24 еднакви месечни рати

36 еднакви месечни рати

48 еднакви месечни рати

Каматна стапка на Сетек Клуб Кредитот

· 6.2% Вкупна камата за 1 (една) година калкулатор (Калкулацијата е ориентациона и не е обврзувачка за дефинитивната кредитна апликација)

· Во промотивни кампањи Сетек се од Техника одлучува за можни намалувања на каматните стапки на Сетек Клуб Кредитот.

Админстративни трошоци за Сетек Клуб Кредитот

· 0 % трошоци за администрирање и одобрување на Сетек клуб Кредитот

Провизија за апликација на Сетек Клуб Кредитот

· 0 % трошоци за апликација на Сетек Клуб Кредитот

Потребни документи за Сетек Клуб Кредит

· Сетек Клуб Картичка

· Лична Карта(важечка)

· Потврда за вработување и редовни месечни примања

Симулација на Кредитна апликација со Сетек Клуб Кредит:

1. Доколку сакате да купите на 12 рати производи во износ од 24000 ден вашиот вкупен месечен трошок ќе изнесува 2124 ден.

2. Доколку сакате да купите на 24 рати производи во износ од 48000 ден вашиот вкупен месечен трошок ќе изнесува 2243 ден.

3. Доколку сакате да купите на 36 рати производи во износ од 84000 ден вашиот вкупен месечен трошок ќе изнесува 2761 ден.

4. Доколку сакате да купите на 48 рати производи во износ од 120000 ден вашиот вкупен месечен трошок ќе изнесува 3117 ден.

Или внесете го посакуваниот износ и ќе го добиете ориентациониот износ на месечната рата на Сетек Клуб Кредитот.

СЕТЕК КАЛКУЛАТОР

За подобро информирање со сите потрeбни детали за Сетек Клуб Кредитот кликнете тука.