Твој клуб, Твое Семејство, СЕТЕК Се Од Техника!

Сетек Клуб Картичката е одлична можност и привилегија на секој досегашен и иден купувач во Сетек Се од Техника, што ќе ги прифати правилата и условите за апликацијата и аплицира за нејзино добивање.

Со апликција и добивање на Сетек Клуб Картичката сопственикот на картичката добива можност да купува производи со попуст, на рати со одложено плаќање и да купува преку интернет со попуст однапред дефиниран од страна на Сетек се Од Техника на многу брз, едноставен и софистициран начин.