Сетек Се Од Техника,Твој клуб Твое Семејство!


Клуб картичката на Сетек е Ваша привилегија, вистинска можност да Ве направиме посреќни Вас и Вашето семејство.

Каква е Сетек Клуб Картичката?

·         Таа е потполно бесплатна

·         Сигурна за секој што ја поседува со единствен уникатен код за корисникот

·         без административни или скриени трошоци

·         брза и едноставна за апликација

·         со низа поволности за сите видови купување на илјадници производи

·        во сите салони на Сетек на 22 различни локации во Скопје и поголемите центри во Републиката

Што добивате со Сетек Клуб Картичката?

             ·        Купување со попуст на огромен дел од производите во Сетек

             ·         Можност за купување на кредит на рати без камата

             ·         Купување преку интернет на www.setec.mk

             ·         Можност за разновидно кредитирање со најповолни кредитни стапки

             ·         Без административни трошоци за кредитирањето

             ·         Експресно одобрување

             ·         Без шалтери и губење на Вашето драгоцено време

Како да добиете Попуст?

По аплицирање и добивање на Вашата Сетек клуб картичка Вие станувате член на големото Сетек Семејство. Доволно е само да си одберете она што Ви се допаѓа и во било кој салон на Сетек Се Од Техника веднаш да добиете информација за можниот попуст и висината на попустот.

*Сетек го задржува правото да не овозможи дополнителен попуст во случај на промотивни кампањи за групи или одделни производи со веќе однапред дефиниран попуст.

Како да Купите на Рати без камата?

Со станување корисник на Сетек Клуб Картичката вие сте потенцијален добитник на многу привилегии. Една од најважните придобивки е купувањето на голем број на производи на рати, а притоа без никакво зголемување на редовната цена на производот. За сите промотивни производи од овој тип Сетек навремено и уредно ќе Ве информира преку медиумите, рекламните материјали, интернет страната на Сетек или доколку сакате на Вашата е-маил адреса, се со цел да бидете уште позадоволни и посреќни.

Како да купите преку интернет?

Одлична можност да купите со Сетек клуб картичката претставува и web апликацијата за интернет купување преку интернет страната www.setec.mk. Притоа со одбирањето на производот(те) во кошничката пред да го платите вашиот производ(и), Вие сте обврзани да го внесете единствениот нумерички код на Вашата Сетек Клуб Картичка при што попустот Ќе биде автоматски вкалкулиран во вашата крајна цена на online купувањето. Единствено што Ви преостанува е да го пречекате Вашиот нов производ на прагот од Вашиот дом и да уживате во него!

Како да купите на кредит со Сетек Клуб Картичката?

Една од најголемите привилегии што Ви ја нуди Сетек клуб Картичката е брзо, едноставно, без Трошоци, без камата или во одреден случај со најмали каматни стапки, да купите производи на кредит до 48 рати!

И сето тоа без шалтери и сложени процедури, едноставно и лесно до саканите производи. Доволно е само да ги одберете Вашите производи, а останатото препуштете го на нашите вработени кои што за Вас на најбрз и најефикасен начин ќе ја завршат целата процедура за апликација на најповолниот Сетек клуб кредит.