ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМИУМ ДОСТАВА

1.     Премиум достава е услуга која подразбира грижа за купувачот со одредени бенефиции. Тоа значи при купување на одредени производи кои се означени како ПРЕМИУМ ПРОИЗВОДИ или над одредена сума, купувачот стекнува одредени привилегии или бенефиции како што се:


- Бесплатна достава до
стан
Демонтажа и превземање на стариот уред
- Поставување, монтажа, инсталација на новиот уред
- Кратко претставување и обука за уредот на купувачот

2.     Премиум доставата се извршува од понеделник до петок во период од 12 до 16 часот во термин кој што ќе го одбере купувачот.

3.     Премиум достава важи само за физички лица и за следните типови на уреди:

-         Машини за перење/сушење

-         Машини за садови самостојни и вградни

-         Фрижидери

-         Замрзнувачи

-         Електрични шпорети

-         Вградни фурни и плотни

-         Телевизори (инсталација на ТВ и местење на канали на ТВ, додека инсталација на апликации на Андроид се наплатува според ценовникот подоле)

4.     Услови за ПРЕМИУМ услуга

-
 Премиум услугата може да се стекне бесплатно или да се купи (Не важи за side by side фрижидери)
- Купувачот за да се стекне со право за ПРЕМИУМ услуга бесплатно, треба да купи Премиум производ над 60000 денари.
Доколку купувачот купи производи во износ над 150.000 денари, се стекнува со право на безусловна ПРЕМИУМ услуга до крајот на календарската година, но не помалку од 3 месеци (ова значи доколку купувачот се стекне со право на ПРЕМИУМ услуга во ноември, истата ќе може да ја користи до февруари наредната година).
- Купувачот се стекнува со право на ПРЕМИУМ услуга и доколку во текот на годината купи производи во износ над 150.000 денари на повеќе фискални сметки, што значи дека износот се акумулира од повеќе пазарувања во продавниците на Сетек.


5.     Премиум услуга може да добијат и купувачи кои не купиле Премиум производи и истата се наплатува според приложените ценовници:

премиум достава

 

 

 Oпис

Цена


 

зона 1 премиум достава со лифт

599

зона 1 премиум достава без лифт до 3 спрат

599

зона 1 премиум достава без лифт 4 до 6 спрат

799

зона 1 премиум достава без лифт 7 до 9 спрат

999

зона 1 премиум достава без лифт 9 до 12 спрат

1299

 

 

 


зона 2 премиум достава со лифт

1299

зона 2 премиум достава со лифт до 3 спрат

1299

зона 2 премиум достава со лифт 4 до 6 спрат

1499


- Доколку купувачот сака дополнителна услуга од Мој Сервис или
доколку при Премиум достава, местото на инсталација на купените уреди ги нема соодветните услови за монтажа и инсталација, тогаш при следното доаѓање на сервисерите се наплатува според следниот ценовник

 

Бр.

Ценовник за премиум услуга

Цена

 

1

основен пакет : достава, инсталација на ТВ канали и кратка обука за користење

 

399

2

монтажа на ѕид

299

3

инсталација на апликации за андроид  и обука за користење

899

4

монтажа на ел. Шпорет

899

5

монтажа на вградна фурна

899

6

монтажа на вградна плотна

899

7

монтажа на фрижидер

599

8

монтажа на машина за перење

599

9

монтажа на машина за сушење

599

10

монтажа на машина за садови

599

11

монтажа на вградна машина за садови

899

12

кабел за шпорет со утичница монофазен

219

13

кабел за шпорет со утичница монофазен

259

14

кабел за шпорет со утичница трофазен

359

15

кабел за шпорет со утичница трофазен

449

16

промена на врата на фрижидер без електроника

799

17

промена на врата на фрижидер со електроника

1199

 

 6.     Услови кои мора да ги исполнува местото каде што ќе се монтираат уредите:


-
 Местото каде се поставува уредот, мора да соодветствува на димензиите на уредот, да биде на рамна површина, чисто и суво.

- Да има соодветен приклучок за вода и одвод.

- Соодветна електрична инсталација.

- Сите дополнителни елементи потребни за инсталација, ги обезбедува купувачот (држач за ТВ и слично).

    -Кабел за струја од 2 и 3 метри со утичница може да се купат во салоните нa Сетек.

 

7.     Подрачје на достава:

-         Доставата се одвива на подрачје на град Скопје и блиската околина на градот

-         Подрачјата се поделени во две зони:

-         Зона 1 го опфаќа целото градско подрачје прикажано на мапа

-         Зона 2 го опфаќа блиското приградско подрачје прикажано на мапа

8.     Доколку некој купувач сака да го откаже терминот за Премиум достава или да го одложи, истото ќе може да го направи преку одделот Грижа за корисници на следниот телефонски број: 02 30 80 877

 

Мапа за подрачја на достава