ПРAВИЛНИК ЗА ПРЕМИУМ ДОСТАВА
1. Премиум достава е услуга која подразбира грижа за купувачот со одредени бенефиции. Тоа значи при купување на одредени производи кои се означени како ПРЕМИУМ ПРОИЗВОДИ или над одредена сума, купувачот стекнува одредени привилегии или бенефиции како што се:
- Бесплатна достава за дефинирани артикли до дома во куќа или зграда со лифт.
(качување во зграда без лифт се наплатува според ценовник)
- Демонтажа и превземање на стариот уред
- Поставување, монтажа, инсталација на новиот уред
(Пропратните додатоци како кабел, утичница, држач за ТВ се наплаќаат според ценовник)
- Кратко претставување и обука за уредот на купувачот

2. Премиум доставата се извршува од понеделник до петок во период од 10 до 16 часот во термин кој што ќе го одбере купувачот, во корелација со вработените во салонот.

3. Премиум достава важи само за физички лица и за следните типови на уреди:
- Машини за перење/сушење
- Машини за садови самостојни и вградни
- Фрижидери
- Замрзнувачи
- Електрични шпорети
- Вградни фурни и плотни
- Телевизори (инсталација на ТВ и местење на канали на ТВ, додека инсталација на апликации на Андроид се наплатува според ценовникот подоле)

4. Услови за ПРЕМИУМ услуга
- Премиум услугата може да се стекне бесплатно или да се купи
- Купувачот за да се стекне со право за ПРЕМИУМ услуга бесплатно, треба да купи Премиум производ над 60000 денари.
- Доколку купувачот купи производи во износ над 150.000 денари, се стекнува со право на безусловна ПРЕМИУМ услуга до крајот на календарската година, но не помалку од 3 месеци (ова значи доколку купувачот се стекне со право на ПРЕМИУМ услуга во ноември, истата ќе може да ја користи до февруари наредната година)
- Купувачот се стекнува со право на ПРЕМИУМ услуга и доколку во текот на годината купи производи во износ над 150.000 денари на повеќе фискални сметки, што значи дека износот се акумулира од повеќе пазарувања во продавниците на Сетек.

5. Премиум услуга може да добијат и купувачи кои не купиле Премиум производи и истата се наплатува според приложените ценовници: 

ПРЕМИУМ ДОСТАВА

зона 1

 

опис

 

во зграда со лифт*

зона 1 премиум достава со лифт

599

во зграда без лифт до 3 спрат

зона 1 премиум достава без лифт до 3 спрат

599

во зграда без лифт 4 до 6 спрат

зона 1 премиум достава без лифт 4 до 6 спрат

799

во зграда без лифт 7 до 9 спрат

зона 1 премиум достава без лифт 7 до 9 спрат

999

во зграда без лифт 9 до 12 спрат

зона 1 премиум достава без лифт 9 до 12 спрат

1299

*доколку лифтот работи и ги собира производите

 

 

ПРЕМИУМ ДОСТАВА

зона 2

 

опис

 

во зграда со лифт*

зона 2 премиум достава со лифт

1299

во зграда без лифт до 3 спрат

зона 2 премиум достава со лифт до 3 спрат

1299

во зграда без лифт 4 до 6 спрат

зона 2 премиум достава со лифт 4 до 6 спрат

1499

 
Кабел со должина од 2m со утичница 
 359

Цените се во денари со пресметан ДДВ

 

6. Услови кои мора да ги исполнува местото каде што ќе се монтираат уредитe:
- Местото каде се поставува уредот, мора да соодветствува на димензиите на уредот, да биде на рамна површина, чисто и суво
- Да има соодветен приклучок за вода и одвод доколку уредот се приклучува на довод и одвод на вода
- Да има соодветна електрична инсталација
- Сите дополнителни елементи потребни за инсталација, ги обезбедува купувачот (држач за ТВ и слично)
- Кабел за струја од 2 и 4 метри со утичница може да се купат во салоните на Сетек
- Вградна техника монтираме исклучиво на веќе постоечки, адекватни и адаптирани отвори за вградување.

Уреди кои не се опфатени со премиум услуга :
- Камини и уреди на цврсто гориво
- Аспиратори
- Бојлери

7. Подрачје на достава:
- Доставата се одвива на подрачје на град Скопје и блиската околина на градот
- Подрачјата се поделени во две зони:
- Зона 1 го опфаќа целото градско подрачје прикажано на мапа
- Зона 2 го опфаќа блиското приградско подрачје прикажано на мапа

8. Доколку некој купувач сака да го откаже терминот за Премиум достава или да го одложи, истото ќе може да го направи во корелација со вработените во салонот од каде е направена нарачката.


ВАЖНА НАПОМЕНА: Доколку при достава на производот се установи дека не се исполнети условите дефинирани со овој правилник и потврдени од потрошувачот при купување на производот и доставувачите не се во можност да ја извршат монтажата, во тој случај, потрошувачот го превзема производот или производите од местото каде е тоа можно и со тоа се смета дека е извршена доставата, или доставувачите го земаат назад прозводот или производите, а потрошувачот е должен да закаже нова достава преку нашиот центар за достава. Друштвото “Сетек се од техника“ го задржува правото за промена на цените без претходна најава. Евентуалните промени во ценовникот за премиум достава, ќе бидат објавени во склопот на овој правилник.