СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА - МОЈ КЛУБ МОЕ СЕМЕЈСТВО

 

СОБИРАЈТЕ ПОЕНИ И ОСТВАРЕТЕ ОГРОМНИ ПОПУСТИ и ПРИВИЛЕГИИ

• Cashback поени при секое купување, а МИНИМУМ  3% од износот на цела СМЕТКА

• Дополнителни поени на повеќе производи во секое време

• Само во Сетек може да се користат поени за пазарување и на клуб цени 

Cashback-от се изразува во Поени.

1 CASHBACK ПОЕН = 1 ДЕНАР

Собери минимум 500 Cashback поени и ПОЧНИ да КУПУВАШ СО ПОПУСТ.

Поените може да се користат за купување на било кои производи по редовни или клуб цени.
 

https://setec.mk/image/catalog/market/Card_2.png Сетек Клуб Картичка

СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА е нашата програма за лојални потрошувачи,  која ја создадовме да креираме уште повеќе радост, задоволство и доверба со секое купување во салоните на СЕТЕК. Ние сме повеќе од 25 години посветени на Вас, нашите верни клиенти и пријатели ,постоиме заради вас и секојдневно се трудиме да го подобриме и разубавиме вашиот престој во нашите салони при купување.  
 
СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКАТА за сите лојални купувачи и пријатели овозможува низа неверојатни поволности и бенефиции: наградни поени, достава, промоции, поддршка, монтажа и многу други услуги.

https://setec.mk/image/catalog/market/Card_2.png ЧЛЕНСТВО во СЕТЕК КЛУБОТ НА ПРИЈАТЕЛСТВО И ДОВЕРБА

Можете да станете член на СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА програмата на многу брз и едноставен  начин. Потребно е да имате наполнето 18 години и да аплицирате за СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА во било кој од салоните  на СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА . Со издавањето СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА веќе сте наш пријател, влегувате во програмата на доверба и можете веднаш да почнете да ги користите поволностите што ги носи членството.

https://setec.mk/image/catalog/market/Card_2.png ИЗДАВАЊЕТО на СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА
 

Издавањето на Сетек Клуб картичката не се наплаќа, меѓутоа чини 100 поени од вашите стекнати поени при пазарување во Сетек, и ќе бидат одбиени од вашата сметка на поени оној момент кога ќе се стекнете со број на поени поголем или еднаков на 100 поени.     

https://setec.mk/image/catalog/market/Card_2.png ЕВИДЕНЦИЈА на ПОЕНИТЕ

Поените ќе бидат евидентирани на вашата сметка најмногу за 24 часа од купувањето..  Информација за бројот на собрани поени во програмата, можете да добиете во секое време во кое било продажно место на СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА или со најавување на нашата интернет страница со вашето корисничко име и лозинка.
 
Доколку од било каква причина се решите да го го вратите купениот производ, доделените поени од купопродажната трансакција ќе бидат сторнирани од вашата сметка.

 
 
 https://setec.mk/image/catalog/market/Card_2.pngСОБИРАЊЕ ПОЕНИ
 
 
Поените се собираат со приложување на СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКАТА при секое купување во сите салони на СЕТЕК, вклучувајќи ја и нашата on-line веб продавница.

Доволно е на наплатниот пулт да ја приложите СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА за да го евидентирате купувањето и да соберете СЕТЕК КЛУБ поени.

Ве молиме при секое купување да ја покажете вашата картичка  во интерес на што побрзо евидентирање на поените. 


 
ЗА СЕКОЕ КУПУВАЊЕ ДОБИВАШ МИНИМУМ 3% CASHBACK ПОЕНИ.

1 CASHBACK ПОЕН = 1 ДЕНАР
 

 
Освен ако не е назначено поинаку, поените се собираат со секое купување на производи по редовни и клуб цени. 
 За време на о
дредени годишни акции, ликвидации на производи и при попусти на Клуб Цената, го задржуваме правото да не доделуваме поени на сите или одредени артикли.

https://setec.mk/image/catalog/market/Card_2.png КОРИСТЕЊЕ ПОЕНИ

Поените ќе може да ги користите во моментот кога ќе имате на сметката 500 поени но не порано од 15 дена од моментот на евидентирање на истите.  Тие ви се конвертираат во вредносен ваучер кој може да го користите веќе при следното купување и се бришат од вашата сметка за лојалност. Можете да се здобиете со безброј ваучери, се додека имате доволно поени за креирање на ваучер од 500 денари. Остатокот од поените, остануваат на вашата сметка и чекаат зголемување до 500-ни поени, за да бидат конвертирани во ваучер и добијат можност да се користат.
Поените имаат важност до 31.12 во тековната година, односно до последниот ден од тековната година во која е издаден ваучерот.
Ваучерот/те имаат важност една година (365 календарски дена) од моментот на издавање, независно во кој период од годината е издаден/ни

https://setec.mk/image/catalog/market/Card_2.png КОРИСТЕЊЕ ВАУЧЕР

Вредносните ваучери се валидни само во продажните места на СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА ДОО Скопје и не можат да се искористат за купување преку електронска продажба. 
 
Вредносните ваучери не можат да се заменат за пари или други средства за плаќање. 
 
Вредносните ваучери ,  можат да се искористат за купување на производи по малопродажна и клуб цена.
 Одредени евентуални отстапки од правилото
, ќе бидат   посебно истакнати на продажните места и на интернет страната на Сетек се од техника ДОО Скопје (www.setec.mk)
Во случај да купувате по малопродажни цени, тогаш можете да ги искористите сите ваучери кои ги имате за плаќање на производите, до полн износ на сметката.
 Доколку вредносните ваучери кои ги користите за купување се со помал износ од износот на производот, разликата можете да ја доплатите на еден од начините на плаќање кои ги нуди Сетек (во готово, со кредитна или дебитна  картичка)    
 Износот на вредносните ваучери кои ги користите за купување, не може да биде со поголем износ од износот на производот, бидејќи не враќаме поени.  

Во случај да купувате по клуб цени, тогаш износот на вредносните ваучери може да учествува само со 5% во износот на цената на производот. (На пример, ако производот има клуб цена од 60 000 денари, тогаш можете да користите, ваучери до износ од 3000 денари, односно 6 ваучери по 500 денари, а остатокот да го доплатите на еден од начините за плаќање кои ги нуди Сетек (во готово, со кредитна или дебитна  картичка)   

https://setec.mk/image/catalog/market/Card_2.png ЗАМЕНА НА КАРТИЧКА

Доколку ја изгубите вашата СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА за лојалност или истата ви биде украдена, ве молиме истото веднаш да го пријавите на еден од контакт деталите наведени во правилата и условите за членство во Програмата или на било кое продажно место на СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА. На ваше барање СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА ќе ви издаде нова картичка за лојалност која ќе ги наследи сите права стекнати во Програмата. 

Реиздавањето на картиката, не се наплатува, но ќе ве чини 100 поени од вашите стекнати поени при пазарување во Сетек, и ќе бидат одбиени од вашата сметка на поени оној момент кога ќе се стекнете со број на поени поголем или еднаков на 100 поени.     

 

https://setec.mk/image/catalog/market/Card_2.png ОТКАЖУВАЊЕ ОД ЧЛЕНСТВО

Членството во програмата можете да го откажете во кое било време со поднесување на апликација за откажување на членство во Програмата. Доколку во моментот на откажување на членството во Програмата на вашата сметка за членство во Програмата има помалку од 10,000 поени, истите ја губат својата важност.

 

* Во случај на враќање, односно замена на производот треба да бидат исполнети следните услови:
 
- да биде приложена фискалната сметка за купениот производ;
 
- производот да биде вратен во оригиналното пакување;
 
- производот да биде во состојба во која бил купен без видливи оштетувања;
 
- да бидат вратени сите додатоци, пропратни и потрошни делови и целокупната документација кои се   наоѓале во оригиналното пакување на производот.
 
** Согласно со правилата и условите за членство во програмата и прописите применливи во РМ.
 

Стара програма со важност до 05.04.2021