Нашата локација

Сетек се од техника
Улица 1523, 1000 Скопје - Македонија
Грижа за Корисници:

+389 2 30 80 100

customercare@setec.mk

Онлајн нарачки:

02 30 80 899

076 37 00 04

e-shop@setec.mk

За бизнис и деловни корисници:

02 30 80 877 локал 185

b2b@setec.mk

Контакт форма
Код за потврда