СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА - МОЈ КЛУБ МОЕ СЕМЕЈСТВО

 

СОБИРАЈТЕ ПОЕНИ И ОСТВАРЕТЕ ОГРОМНИ ПОПУСТИ и ПРИВИЛЕГИИ

• Cashback поени на целата сметка при купувањето МИНИМУМ 3% од СМЕТКАТА

• Дополнителни поени на повеќе производи во секое време

• Специјални Клуб цени во СЕТЕК

Остварување на cashback поени во висина од минимум 3% од износот на сметката при секое купување. Cashback-от се изразува во Поени.

CASHBACK ПОЕН = 1 ДЕНАР

Собери минимум 500 Cashback поени и ПОЧНИ да КУПУВАШ СО ПОПУСТ.

Поените може да се користат за купување на било кои производи по редовната цена.

 ЕВИДЕНЦИЈА на ПОЕНИТЕ

Поените ќе бидат евидентирани на вашата сметка најмногу за 24 часа од купувањето. Поените можете да ги искористите 15 ДЕНА ПО НИВНОТО ВПИШУВАЊЕ. Информација за бројот на собрани поени во Програмата можете да добиете во секое време во кое било продажно место на СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА или со најавување на нашата интернет страница со вашето корисничко име и лозинка.
Доколку од било каква причина се решите да го го вратите купениот производ, доделените поени од купопродажната трансакција ќе бидат сторнирани од вашата сметка.

 

 СОБИРАЈТЕ ПОЕНИ И ОСТВАРЕТЕ ОГРОМНИ ПОПУСТИ

СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА е нашата програма за доверба, наше семејство на пријателство и доверба, која ја создадовме да креираме уште повеќе радост, задоволство и доверба со секое купување во салоните на СЕТЕК. Ние сме повеќе од 25 години посветени на Вас, нашите верни клиенти и пријатели а со верност и пријателство е полесно и поубаво се вклучително и техниката и технологијата.  СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКАТА за сите лојални купувачи и пријатели овозможува низа неверојатни поволности и бенефиции: наградни поени, достава, промоции, поддршка, монтажа и многу други услуги.

 ЧЛЕНСТВО во СЕТЕК КЛУБОТ НА ПРИЈАТЕЛСТВО И ДОВЕРБА

Можете да станете член на СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА програмата на многу брз и едноставен  начин. Потребно е да имате наполнето 18 години и да аплицирате за СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА во било кој од салоните  на СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА . Со издавањето СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА веќе сте наш пријател, влегувате во програмата на доверба и можете веднаш да почнете да ги користите поволностите што ги носи членството.

 ИЗДАВАЊЕТО на СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА Е ЦЕЛОСНО БЕСПЛАТНО.

 НИВОА НА ПРОГРАМАТА

СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА има три нивоа на членство:

·         СЕТЕК КЛУБ STANDARD

·         СЕТЕК КЛУБ ADVANCED

·         СЕТЕК КЛУБ PREMIUM

Со право да станете член во повисоките нивоа на Програмата се стекнувате доколку во текот на една година направите вкупен промет во СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА во вредност од 50,000 денари (СЕТЕК КЛУБ ADVANCED), односно 100,000 денари (СЕТЕК КЛУБ PREMIUM) во текот на една календарска година. Со преоѓање во повисоко ниво на членство во Програмата се стекнувате со право на повисоки погодности и бенефиции.

 СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧKА ПОВОЛНОСТИ И БЕНЕФИЦИИ

Cashback при секое купување  


Награди / Бенефиции


STANDARD


ADVANCED


PREMIUM

Поени

Мкд1=1 Поен


Пристап до посебни понуди, настани и презентации

Да

Да, ADVANCED пристап

Да, PREMIUM пристап

Поддршка

Да

Да

Да

* Во случај на враќање, односно замена на производот треба да бидат исполнети следните услови:
- да биде приложена фискалната сметка за купениот производ;
- производот да биде вратен во оригиналното пакување;
- производот да биде во состојба во која бил купен без видливи оштетувања;
- да бидат вратени сите додатоци, пропратни и потрошни делови и целокупната документација кои се   наоѓале во оригиналното пакување на производот.
** Согласно со правилата и условите за членство во програмата и прописите применливи во РМ.

 СОБИРАЊЕ ПОЕНИ

Поените се собираат со приложување на СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКАТА при секое купување во сите салони на СЕТЕК, вклучувајќи ја и нашата 
on-line веб продавница.

Доволно е на наплатниот пулт да ја приложите СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА за да го евидентирате купувањето и да соберете СЕТЕК КЛУБ поени.

ЗА СЕКОЕ КУПУВАЊЕ ДОБИВАШ МИНИМУМ 3% 
CASHBACK ПОЕНИ.

1 CASHBACK ПОЕН = 1 ДЕНАР

Освен ако не е назначено поинаку, поените се собираат со секое купување на производи по редовни и СЕТЕК клуб цени. При промотивни периоди, одредени годишни акции, ликвидации на производи и при попусти на Клуб Цената го задржуваме правото да не доделуваме поени на сите или одредени артикли, поените се собираат со секое купување на производи. Ве молиме при секое купување да ја покажете вашата картичка како би можеле да ви го евидентираме купувањето, да ги соберете поените што ќе ви овозможи побрзо да се квалификувате за повисоките нивоа во Програмата.

 ЕВИДЕНЦИЈА на ПОЕНИТЕ

Поените ќе бидат евидентирани на вашата сметка најмногу за 24 часа од купувањето. Поените можете да ги искористите 15 ДЕНОВИ ПО НИВНОТО ВПИШУВАЊЕ. Информација за бројот на собрани поени во Програмата можете да добиете во секое време во кое било продажно место на СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА или со најавување на нашата интернет страница со вашето корисничко име и лозинка.
Доколку од било каква причина се решите да го го вратите купениот производ, доделените поени од купопродажната трансакција ќе бидат сторнирани од вашата сметка.

 КОРИСТЕЊЕ ПОЕНИ

Поените ќе може да ги користите во моментот кога ќе имате на сметката 500 поени. Тие ви се конвертираат во вредносен ваучер кој може да го користите веќе при следното купување и се бришат од вашата сметка за лојалност. Поените имаат важност до 31.12 во тековната година односно до последниот ден од тековната година во која е издаден ваучерот. Исклучок се ваучери кои се издадени во последниот 31 ден од тековната година кои имаат важност до 31.01 следната година

 КОРИСТЕЊЕ ВАУЧЕР

Вредносниот ваучер по правило, доколку тоа не е посебно истакнато на продажните места и на интернет страната на СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА ДОО Скопје (www.setec.mk), не можат да се искористат за купување на производи за кои важи било каков попуст на малопродажната цена. Вредносните ваучери се валидни само во продажните места на СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА ДОО Скопје и не можат да се искористат за купување преку електронска продажба. Вредносните ваучери не можат да се заменат за пари или други средства за плаќање. СЕТЕК КЛУБ вредноснитe ваучери можат да се искористат за плаќање до 50% од вкупната вредност на производ/ите според фискална сметка.

 ЗАМЕНА НА КАРТИЧКА

Доколку ја изгубите вашата СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА за лојалност или истата ви биде украдена, ве молиме истото веднаш да го пријавите на еден од контакт деталите наведени во правилата и условите за членство во Програмата или на било кое продажно место на СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА. На ваше барање СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА ќе ви издаде нова картичка за лојалност која ќе ги наследи сите права стекнати во Програмата. СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА го задржува правото да ги наплати трошоците за издавањето на новата картичка за лојалност во висина од 350 денари.   

 ОТКАЖУВАЊЕ ОД ЧЛЕНСТВО

Членството во програмата можете да го откажете во кое било време со поднесување на апликација за откажување на членство во Програмата. Доколку во моментот на откажување на членството во Програмата на вашата сметка за членство во Програмата има помалку од 10,000 поени, истите ја губат својата важност.